Nyhetsbrev 01 2011

Postat den 2011/01/16

Hej o God fortsättning på nya året.

Hoppas att ledigheten var skön och att 2011 börjat bra på alla vis.

Vi på Hälsa & Kroppsekologi har satt full fart nu och har i detta brev samlat lite som vi tror kan vara av intresse.  

Vi har två NYA böcker i vår Butik

SOCKER BOMBEN i din hjärna av Bitten Jonsson

Doktor DAHLQVISTS LCHF Guide & Kokbok av Dr. Annika Dahlqvist

I ”Döden i grytan” tar journalisten Henrik Ennart och matskribenten Mats-Eric Nilsson upp hur lagar och regler gynnar hårt processade matprodukter på färskvarornas bekostnad. Hur blev det så?

Denna intervju med Henrik Ennart belyser att myndigheternas regelverk försvårar användning av naturliga råvaror. T.ex. efter Ca 8 minuter kan du höra hur regelverket förbjuder korvkiosker att använda ”äkta potatis”   Intervjuare: John Chrispinsson.

Hör hela intervjun här   http://www.ur.se/play/159949

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Paracetamol hade inte godkänts i dag”

STORA HÄLSORISKER Alvedon framställs i reklamen som skonsamt. Men när SvD testade att äta maxdosen försämrades ett ­levervärde dramatiskt redan efter en vecka. ”Hade para­cetamoltabletter lanserats i dag hade de aldrig fått godkänt”, säger den ansedde forskaren Richard Sharpe.

”Biverkningar kan förekomma, men det är inte säkert att du får någon av dem”. Så står det i Alvedonens bipacksedel där du får veta att risken för leverskada bedöms till mindre än en på tusen med en normal dos. Vi bestämde oss för att testa det själva. Två reportrar plus vår redaktör började äta två tabletter Alvedon à 500 milligram var sjätte timme, fyra gånger per dygn.

För fyra år sedan lät en forskargrupp 165 personer ta samma dos paracetamol under två veckor. I den ansedda tidskriften Jama kunde de senare rapportera att den rekommenderade maxdosen paracetamol orsakar försämrade levervärden. En tredjedel av testpersonerna visade sig få Alat-värden – ett standardprov som fångar upp leverskador – som var tre gånger högre än normalvärdet. Studien bidrog till att det amerikanska läkemedelsverkets, FDA, expertpanel år 2009 föreslog att USA ska sänka maxdosen från 4 gram till 3,25 gram, alltså under gällande dos i Sverige. I vårt test, med våra egna levrar som lackmuspapper, lämnade vi varannan dag blodprover som analyserades av Karolinska Universitetssjukhusets labb. På ytan märktes ingenting utom en lätt bedövande känsla.

Under de senaste åren har forskare kopplat värktabletter till kronisk huvudvärk, njursvikt och ofrivillig barnlöshet. En ny dansk studie visar att paracetamol har tre gånger så stor hormonpåverkande effekt på testiklar och spermakvalitet som de ökända mjukgörarna ftalater i PVC-plast.

–Skillnaden är att vi får i oss enormt mycket mer paracetamol via receptfria värktabletter. Det finns ingen i hela världen, absolut ingen, som under sin livstid får i sig så mycket hormonstörande ämnen från ftalater som det finns i en enda huvudvärkstablett, säger Henrik Leffers tidigare forskningschef på Rigshospitalet i Köpenhamn. Hans budskap är att vi fullständigt blandat ihop stora risker med små. Medan vi oroar oss för mycket små utfällningar som räknas i biljondelar av gram av bisfenol A från nappflaskor eller kassakvitton använder vi stolpiller med 125 mg renframställt – precis lika hormonstörande – paracetamol till våra spädbarn.  Du skulle behöva äta flera hekto kassakvitton för att uppnå en motsvarande risk av bisfenol.

Henrik Leffers försök bekräftas av en studie från Århus som baseras på 47400 gravida som fött pojkar. Resultaten visar en ökad risk med 30 procent för missbildade könsorgan på pojkarna hos de mödrar som ätit paracetamol i mer än fyra veckor under graviditetens första sex månader. Paracetamol är det värkmedel som myndigheterna rekommenderar gravida att ta. Jag vill inte orsaka panik. Har man ont så ska man ta ett piller. Men man ska veta att om huvudvärken påverkas så påverkas även testiklarna, det är samma mekanism som är aktiv, säger Henrik Leffers.

Richard Sharpe, internationellt högt ansedd professor vid Universitetet i Edinburgh, är känd för att vara återhållsam i sina bedömningar och tar gärna alarmister i öronen. Nyligen kritiserade han EU:s beslut att stoppa bisfenol A i nappflaskor och sa att han gärna skulle mata sina barn ur sådana flaskor.  Även när det gäller paracetamol vill han nyansera bilden – men när hans egen grupp kopierade de danska försöken blev resultatet detsamma.  Du kan ta en tablett om du har ont, men jag skulle personligen aldrig ta två. Man behöver ändå inte vara överdrivet oroad. Av de gravida som äter paracetamol är det fortfarande klart fler som inte får pojkar med missbildade könsorgan än som får det.

Efter sju dygn hade SvD:s journalist Henrik Ennart mer än fördubblat sitt Alat-värde, standardprovet som fångar upp leverskador. De andra var inte påverkade. I det läget valde vi efter konsultation med flera leverexperter att avbryta försöket.  Poängen är gjord. Det är troligen ingen fara att fortsätta några dagar, men det finns en liten risk och man har bara en kropp, säger leverexperten Antti Oksanen, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.  Han slår fast att utfallet beror på värktabletterna och jämför rusningen i levervärden efter en vecka med vad som syns hos en person som sprungit ett maratonlopp eller konsumerat mycket stora mängder alkohol.

Värdena förbättrades sakta när SvD:s journalist slutade att äta tabletter men var fortfarande tre dagar senare skyhögt över utgångsvärdet. Paracetamol är det läkemedel som oftast orsakar leverskador i Sverige och övriga västvärlden.  Normalt finns en stor säkerhetsmarginal mellan den dos som behövs för behandling och den dos som ger livsfarliga skador. När det gäller paracetamol är det spannet mycket litet, säger Richard Sharpe:  Om det hade lanserats i dag och inte för 50 år sedan hade det inte haft en chans att klara sig förbi första godkännandefasen. Nu finns det där och det måste vi leva med. Det gäller att bara använda i små mängder när man har tydliga symtom, absolut inte som en livsstil och aldrig, aldrig överdosera.

Publicerad: 29 december 2010, 21.52. Senast ändrad: 30 december 2010, 07.16       Josef el Mahdi  08-13 55 28  josef.el.mahdi@svd.se

_________________________________________________________________________________

”Så blir åldersdiabetiker friska utan medicinering”

Åtta forskare: En diet med få kolhydrater och mycket fett – så kallad LCHF-kost – normaliserar blodsockret och insulinhalten på några veckor. Att det skulle vara den feta maten som ligger bakom den oroväckande ökningen av typ 2-diabetes – så kallad åldersdiabetes – stämmer inte. Den förklaringen är i själva verket ett av den moderna medicinens allvarligaste misstag. Tvärtom är det mycket som tyder på att de som har anlag för åldersdiabetes äter för mycket kolhydratrika födoämnen. Som tur är har talrika diabetiker själva upptäckt att de blir friska utan medicin om de minskar radikalt på bröd, ris, pasta, potatis, sötsaker med mera och i stället äter sig mätta på kött, fisk, ägg och hederliga mejeriprodukter, skriver de åtta forskarna.

Kolhydrater

Kolhydrater är det gemensamma namnet för stärkelse, kostfiber och olika sockerarter. Kolhydrater är vår viktigaste energikälla och kommer i stort sett bara från växtriket. Men det finns enstaka kolhydrater även från djurriket, till exempel mjölksocker, alltså laktos. Kolhydrater från livsmedel som innehåller mycket socker, till exempel söta drycker, godis och bakverk, är inte nyttiga.

Källa: Livsmedelsverket

Diabetessjukdomarna ökar oroväckande överallt i världen och det är den feta matens fel. Det kunde man läsa i många tidningar på internationella diabetesdagen den 14 november.

Det är sant att typ 2-diabetes har blivit ett av de största problemen inom sjukvården. I Sverige finns det minst 300.000 diabetiker och ännu fler i dess för­stadium, det metabola syndromet. Inte nog med att livet förkortas; de sista åren i livet förpestas av infektioner, kallbrand, andra kärlsjukdomar, blindhet eller dialyskrävande njursvikt. Att den feta maten är boven är emellertid ett av de allvarligaste misstagen inom modern medicin.

Det finns flera slags diabetes, men symtomen är likartade. Blodsockret stiger till höga höjder och utsöndras i urinen när maten innehåller för mycket kolhydrater. Två typer dominerar: ungdomsdiabetes, också kallad typ 1, och åldersdiabetes, kallad typ 2. Trots namnlikheten handlar det om två olika sjukdomar.

Vid typ 1 producerar bukspottkörteln för lite insulin, och före insulinets upptäckt dog alla som drabbades. Att fett inte är orsaken visade lundaprofessorn Karl Petrén, när han lyckades hålla liv i sina patienter utan insulin genom att ta bort matens kolhydrater helt och hållet och ersätta dem med fett och protein.

Vid typ 2, den allra vanligaste, stiger blodsockret därför att insulinet inte fungerar optimalt. Att kalla sjukdomen för åldersdiabetes är emellertid vilseledande; i dag drabbar denna diabetestyp även unga.

Att det också är kolhydraterna och inte fettet som är boven vid typ 2-diabetes är solklart. Redan 1963 rapporterade läkaren George Campbell att en tredjedel av de indier som emigrerat till Sydafrika för att arbeta inom sockerindustrin fick typ 2-diabetes, medan frekvensen i hemlandet endast var 1 procent. Kolhydraterna är dock inte själva orsaken; annars borde de flesta av oss drabbas. Sannolikt finns det en ärftlig faktor. Men att sjukdomen ger sig till känna när maten innehåller för mycket socker och kolhydrater är gammal kunskap.

Varningarna mot det mättade fettet tog fart på 80-talet när kolesterolkampanjen startade. Amerikanska experter beslöt då att även diabetespatienter borde undvika det och föreslog därför en kost där kolhydraterna skulle täcka det mesta av kaloribehovet. Sedan dess har kolhydratkonsumtionen ökad kraftigt, medan konsumtionen av det mättade fettet har avtagit. Det är just under denna period vi sett den explosionsartade ökningen av övervikt och typ 2-diabetes!

Hur kan man påstå att orsaken är det mättade fettet? Är det inte mera sannolikt att de som har anlag för åldersdiabetes äter för mycket bröd, ris, potatis, sötsaker och andra kolhydratrika födoämnen? Det finns mycket som tyder på just det.

Förra året ombads en av oss (UR) att fungera som extern granskare av ”Mat vid diabetes”, en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Det visade sig att man i den preliminära rapporten hade uteslutit nästan ett tjugotal väl utförda koststudier på människor med åldersdiabetes eller dess förstadium, det metabola syndromet. Anledningen var att de ansågs vara för korta eller haft för få försökspersoner.

I dessa experiment har man jämfört en kolhydratfattig, fettrik diet, också kallad LCHF (LowCarb/HighFat) med den gängse kolhydratrika. I stort sett alla experiment visade att samtliga riskfaktorer för typ 2-diabetes hade förbättrats med LCHF-kosten, och många av patienterna kunde lägga diabetesmedicinen på hyllan.

De större experimenten visade däremot ingen väsentlig skillnad mellan en kolhydratfattig och en kolhydratrik kost. Förklaringen är att ingen har använt en kost där mindre än 40 procent av kaloribehovet hade täckts av kolhydrater. Vad de små studierna visar är nämligen att nyttan endast blir tydlig under denna gräns. Ju färre kolhydrater, desto bättre effekt.

I den externa granskningsrapporten (www.ravnskov.nu/SBU) påpekas att det inte fanns skäl att varna för det mättade fettet. Åtta vetenskapliga översiktsartiklar har visat att mättat fett är ofarligt, vilket också framgår av WHO:s och FAO:s senaste rapport ”Fats and Fatty Acids in Human Nutrition”

Ingen av dessa synpunkter togs med i den färdiga rapporten. Inte heller nämndes de fina resultaten från de små studierna. SBU menar att ingen av de studerade kosttyperna kan förebygga diabetes, och att det saknas ett säkert samband mellan fettintag och kranskärlsjukdom. Men, tillägger de, det vetenskapliga underlaget för att lågfettkost minskar risken för hjärtkärlsjukdom hos andra anses vara tillräckligt för att också rekommendera den vid typ 2-diabetes. Därför följer svensk diabetesvård riktlinjerna från den europeiska Diabetes and Nutrition Study Group.

Huvudinvändningen mot LCHF-kosten är att det saknas långtidsstudier. Det är emellertid föga sannolikt att en diet som redan efter några veckor kan normalisera blodsockret och blodets insulinhalt, sänka blodtrycket, öka insulinkänsligheten och minska kroppsvikten utan negativa effekter på blodets kolesterol, inte skulle vara gynnsam på längre sikt.

Det bör också nämnas att det inte finns något kostexperiment som visat att de nuvarande kostråden gör nytta, vare sig på kort eller långt sikt. Råden bygger på spekulationer; ingen har testat om de fungerar.

En korrektion: Det har publicerats två korta, positiva studier finansierade av sockerindustrin, men ingen har kunnat bekräfta deras resultat.

Ett annat SBU-argument är att många patienter har svårt att acceptera LCHF-kosten. Att somliga inte tycker om den är emellertid en utmaning för våra kockar och dietister och inget skäl att avvisa den. Med samma argument borde vi även sluta använda penicillin, därför att vissa inte tål det eller tycker att det smakar illa.

Nyligen togs ämnet upp i Läkartidningen. Inte ett ord nämndes om de många positiva resultaten från LCHF-experimenten. Flera författare, alla med ekonomiska bindningar till läkemedelsindustrin, underströk i stället vikten av att sänka blodsockret effektivt med hjälp av medicin. Det påpekades dock att inga långtidsstudier har lyckats minska dödligheten med medicin; i den senaste ökade den till och med. Att insulinbehandling ökar vikten och risken för allvarliga komplikationer nämndes också, men det ansågs inte vara något hinder.

Som tur är har talrika diabetiker själva upptäckt att de blir friska utan medicin om de minskar radikalt på bröd, ris, pasta, potatis, sötsaker och sockerdrycker och i stället äter sig mätta på kött, fisk, ägg och hederliga mejeriprodukter.

Uffe Ravnskov
med dr, docent, oberoende forskare, Lund
Karl E Arfors
professor emeritus, tidigare explorativ forskningschef Pharmacia AB
Christer Enkvist
f d landstingsöverläkare, tidigare medlem av SBU
Björn Hammarskjöld
överläkare
Tore Persson
läkare
Tore Scherstén
professor emeritus, tidigare huvudsekreterare i Statens medicinska forskningsråd
Ralf Sundberg
docent
Jørgen Vesti Nielsen
överläkare

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2010-12-27 13:53:34

Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/sa-blir-aldersdiabetiker-friska-utan-medicinering

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dags att skärskåda kostråden

Det behövs en sanningskommission om kostråden. Hur starkt var det vetenskapliga stödet för att avråda från mättat fett och uppmuntra konsumtion av snabba kolhydrater?

Det skriver Per Wikholm, Ralf Sundberg och Lars-Erik Litsfeldt.

  http://www.unt.se/debatt/dags-att-skarskada-kostraden-1201874.aspx

__________________________________________________________________________

Stoppa traditionella växtbaserade läkemedel direktivet

Den traditionella växtbaserade läkemedel direktiv (THMPD) presenteras som en service till medborgarna och så enkel att tillämpa. Visar dock vid närmare granskning av sina metoder i praktiken att verkligheten kommer att vara ett flagrant inskränkning av enskildas rättigheter att erhålla och använda hälsobehandlingar de väljer.

Läs mer –à    http://www.gopetition.com/petition/39757.html

Det här inlägget postades i Nyhetsbrev. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s